НАТПРЕВАР ВО НОРДИСКО СКИЈАЊЕ “КУП  НА  МАКЕДОНИЈА”

01.02.2023 ПОПОВА  ШАПКА

ДЕЦА ЖЕНСКИ (2008/2009)   2.5 км
1. / Инес Јовановска 2008 КОБНС Скии Рис Скопје Не стартувала
2. 4. Луција Петрушевска 2008 Ски Нордиски Скопје 15.32 2.
3. 7. Ружица Илиоска 2009 ,,Викинг,, Крушево 13.05 1,

 

ДЕЦА МАШКИ (2007/2008)   2.5 км
1. 1. Никола Чакаровски 2008 КОБНС Скии Рис Скопје 12.18 3.
2. 2. Бојрал Адриен 2009 Мирна Долина

Маврово

11.32 2.
3. / Виктор Чакаровски 2008 КОБНС Скии Рис Скопје / Не стартувал
     4. 3. Стефан Ѓорѓевиќ 2009 КОБНС Скии Рис Скопје 10.23 1.
/ Марко Новевски 2009 КОБНС Скии Рис Скопје / /

 

ДЕЦА ЖЕНСКИ (2010/2011/2012)   1.0 км
1. 8. Кирјана Димитриевска 2012 Ски Нордиски

Скопје

5.00 2.
2. 6 Софија Ѓорѓевиќ 2012 КОБНС Ски Рис

Скопје

5.10 3.
3. 9. Олгица Кованцалиев 2012 Ски Нордиски

Скопје

4.45 1.
4. / Милена Стојановска 2013 Ски Нордиски

Скопје

/ /
5. / Меги Спасовски 2011 КОБНС Скии Рис Скопје / /
ДЕЦА МАШКИ (2010/2011/2012/2013)   1.0 км
1. 10. Лука Ѓорѓиевски 2012 КОБНС

„Скии Рис“ – Скопје

6.30 2.
2. 11. Алек Јаневски 2011 КОБНС

„Скии Рис“ – Скопје

4.10 1.
3. / Христијан Ицоски 2013 ,,Викинг,, Крушево / /
4. / Тео Стоилковски 2013 ,,Викинг,,

Крушево

/ /

Вкупно: пријавени 17, стартувале  10,  (женски 5 , машки 5).

Scroll to Top