Скијачка федерација на Македонија

Скијачката федерација на Македонија претставува асоцијација на спортски здруженија-клубови во скијачкиот спорт на територија на Република Македонија, членуваат на доброволна основа заради остварување јавни цели во развивање и унапредување на скијачкиот спорт.

Скијачката федерација на Македонија е непрофитна спортска организација која нема за цел остварување на било какви политички или верски активности и како таква нема да биде зачленета во ниедна политичка или верска организација

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СФМ СЕ:

  • во областа на скијачкиот спорт, што поефикасно и поуспешно да ги остварува националните и заедничките интереси на своите членови;
  • да создава услови за што поорганизирано и поускладено изведување на скијачките активности;
  • да ја подобрува својата материјална состојба и да овозможува побрз и поскладен развој на масовниот и врвниот скијачки спорт и
  • да го застапува и претставува нациоаналниот скијачки спорт на меѓународен план.

ОРГАНИ НА СФМ СЕ:

  • Собрание на СФМ;
  • Извршен одбор;
  • Надзорен одбор

СТРУКТУРАТА НА СФМ

избрана на собрание на СФМ на 20.04.2022 година

Претседател
Дејан Пановски

Потпретседатели:
Васил Сокле, Дардан Дехари

Членови на извршен одбор:
Дејан Пановски, Лидија Симјановска, Васил Сокле, Бранислав Лазарески, Александар Атанасовски, Дардан Дехари, Жикица Јовановски, Иван Лесевски, Борче Јаневски.

Претседател на алпски комитет:
Иван Лесевски

Претседател на комитет за нордиско скијање и биатлон
Жикица Јовановски

Претседател на сноуборд комитет
Борче Јаневски

Претседател на слободен стил комитет
Александар Атанасовски

Членови на надзорен одбор:
Абдулхади Илјази, Кочо Мушиланов и Ѓорѓи Ѓорѓиевски

Scroll to Top