Скијачка федерација на Македонија

Скијачката федерација на Македонија претставува асоцијација на спортски здруженија-клубови во скијачкиот спорт на територија на Република Македонија, членуваат на доброволна основа заради остварување јавни цели во развивање и унапредување на скијачкиот спорт.

Скијачката федерација на Македонија е непрофитна спортска организација која нема за цел остварување на било какви политички или верски активности и како таква нема да биде зачленета во ниедна политичка или верска организација

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СФМ СЕ:

  • во областа на скијачкиот спорт, што поефикасно и поуспешно да ги остварува националните и заедничките интереси на своите членови;
  • да создава услови за што поорганизирано и поускладено изведување на скијачките активности;
  • да ја подобрува својата материјална состојба и да овозможува побрз и поскладен развој на масовниот и врвниот скијачки спорт и
  • да го застапува и претставува нациоаналниот скијачки спорт на меѓународен план.

ОРГАНИ НА СФМ СЕ:

  • Собрание на СФМ;
  • Извршен одбор;
  • Надзорен одбор

СТРУКТУРАТА НА СФМ

Дејан Пановски Претседател

Борче Јаневски Генерален Секретар
Член на ИО
Дардан Дехари Потпретседател

Марко Нововиќ Потпретседател
Антонио Ристевски Алпски комитет
Жикица Јовановски Нордиски комитет
Виктор Крстевски Сноуборд Комитет
Александар Атанасовски Член на ИО
Бранислав Лазаревски Член на ИО
Scroll to Top