ОДЛУКА – За ажурирање на постојани членки на СФМ

Собранието на СФМ на Вонредна седница одржана на ден 25.11.2022 година согласно чл.20 ст.2 од Законот за здруженија и фондации и согласно одредбите од статутот […]

ОДЛУКА – За ажурирање на постојани членки на СФМ Прочитај повеќе »