СE ОДРЖА ПРВИОТ МЕЃУНАРОДЕН РОЛЕРСКИ НАТПРЕВАР ВО МАКЕДОНИЈА

Прв меѓународен ролерски натпревар во Македонија. На натпреварот учествуваа 40 учесници од Македонија, Србија и Грција.

Scroll to Top