Скијачка федерација на Македонија

Скијачката федерација на Македонија претставува асоцијација на спортски здруженија-клубови во скијачкиот спорт на територија на Република Македонија, членуваат на доброволна основа заради остварување јавни цели во развивање и унапредување на скијачкиот спорт.

Скијачката федерација на Македонија е непрофитна спортска организација која нема за цел остварување на било какви политички или верски активности и како таква нема да биде зачленета во ниедна политичка или верска организација

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СФМ СЕ:

  • во областа на скијачкиот спорт, што поефикасно и поуспешно да ги остварува националните и заедничките интереси на своите членови;
  • да создава услови за што поорганизирано и поускладено изведување на скијачките активности;
  • да ја подобрува својата материјална состојба и да овозможува побрз и поскладен развој на масовниот и врвниот скијачки спорт и
  • да го застапува и претставува нациоаналниот скијачки спорт на меѓународен план.

ОРГАНИ НА СФМ СЕ:

  • Собрание на СФМ;
  • Извршен одбор;
  • Надзорен одбор

СТРУКТУРАТА НА СФМ

избрана на собрание на СФМ на 03.03.2021 година

Претседател
Огњан Циговски

Потпретседатели:
Жикица Јовановски, Јусуф Абдули 

Членови на извршен одбор:
Огњан Циговски, Гоце Петков, Жикица Јовановски, Јусуф Абдули, Дарко Гроздановски, Драган Симеоновски, Иво Малинковски, Златко Калеников, Александар Атанасовски 

Членови на надзорен одбор:
Новица Синадиноски, Горан Каркински и Бојан Серафимовски

Претседател на алпски комитет:
Гоце Петков

Претседател на комитет за нордиско скијање и биатлон
Жикица Јовановски

Претседател на сноуборд комитет
Драган Симеоновски

Претседател на слободен стил комитет
Иво Малинковски

следни натпревари

Scroll to Top