Календар на натпревари за деца – СКИЈАЧКИ КУП НА МАКЕДОНИЈА

сезона 2020 година


Датум

Ден

Натпревар

Место

Организатор

Дисциплина

18.01.2020

19.01.2020

Сабота

Недела

Куп на РСМ

Маврово

Сноуспорт

vvintersport@gmail.com

070 229 229

СЛ ноќна

ГС ноќна

25.01.2020

26.01.2020

Сабота

Недела

Куп на РСМ

Пелистер

Пелистер

scpelister@t-home.mk

075 414 341

СЛ

ГС

11.02.2020

12.02.2020

Вторник

Среда

FIS/NC

Попова

Шапка

Шкендија

hadi.iljazi@gmail.com

СЛ

ГС

28.02.2019

Петок

Училишно првенство на СРМ

Пелистер

Пелистер

scpelister@t-home.mk

075 414 341

ГС

1.03.2020

Недела

Куп на РСМ

Попова

Шапка

Полар

kire@polar.mk

078 228 234

ГС

5.03.2020

Четврток

Куп на РСМ

Маврово

Скади

askskadi@askskadi.mk

СЛ

6.03.2020

Петок

Куп на РСМ

Маврово

Фокс

foxskiclub@gmail.com

СЛ

7.03.2020

Сабота

Куп на РСМ

Маврово

Скади

070 327 172

ГС

8.03.2020

Недела

Куп на РСМ

Маврово

Фокс

072 217 472

ГС

14.03.2020

15.03.2020

Сабота

Недела

Куп на РСМ

Маврово

Меденица

branislav.lazareski@gmail.com

075 229 666

СЛ

ГС

28.03.2020

29.03.2020

Сабота

Недела

Куп на РСМ

Маврово

Бистра

noci55@hotmail.com

078 229 200

СЛ

ГС